Aktualności


Dlaczego powinniśmy kompostować osady ściekowe?

2015-12-17 00:00:00

Osady ściekowe mogą być przetwarzane przy wy­korzystaniu różnych metod, jednakże uwzględniając kryteria ekologiczne i ekonomiczne, to kompostowa­nie oraz późniejsze zagospodarowanie rolnicze zaczęły być postrzegane jako zachowanie równowagi ekolo­gicznej.

Firma GORE wynalazła wodoodporną membranę ePTFE, która w roku 1980 otrzymała patent. Czy ta sama membrana wykorzystywana jest w procesie kompostowania osadów ściekowych?

W procesie kompostowania wykorzystywana jest dokładnie ta sama membrana. Wykazuje ona cechy, które pozwalają na jej wykorzystanie w wielu branżach m. in.: medycynie, produkcji odzieży wierzchniej, obuwia, filtrów wodnych, czy w przemyśle kosmicznym, ale również w procesach związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych.

Co wyróżnia system membranowy GORE® Cover spośród konkurencyjnych rozwiązań?

Sercem systemu GORE® Cover jest opatentowana membrana, będąca trójwarstwowym laminatem, który cechuje:

  • przepuszczalność powietrza – tzw. oddychalność
  • odporność na przenikanie wody,
  • odporność na przenikanie substancji chemicznych,
  • odporność na rozerwanie.

Właściwości te powodują powstanie we wnętrzu pryzmy mikroklimatu, dzięki któremu zachodzi proces kompostowania bez względu na panujące „na zewnątrz” warunki atmosferyczne.

Oprócz membrany, system wyposażony jest w dwie sądy: tlenu oraz temperatury. Parametry przez nie odczytywane pozwalają na efektywne sterowanie procesem przy pomocy komputera. W skład systemu wchodzą także kanały napowietrzające pełniące jednocześnie funkcje kanałów odprowadzających odcieki procesowe, a także wentylatory. Prostota systemu powoduje, że do jego obsługi wystarczy jedna lub dwie osoby, co bezpośrednio przekłada się na zmniejszenie kosztów utrzymania instalacji.

System GORE® Cover oferuje oczyszczalniom ścieków:

  • efektywny proces,
  • ekonomiczną technologię, zarówno w procesie inwestycyjnym, jak i eksploatacyjnym,
  • likwidację uciążliwych zapachów podczas procesu biologicznego przetwarzania osadów ściekowych.

Czy jest to dowiedzione, że membrana zatrzymu­je wszystkie odory w środku?

Nie ma technologii oferu­jącej 100-procentową redukcję odorów, nawet instalacje zamknięte z biofil­trami, płuczkami itd. nie dają tej gwarancji. Nasza techno­logia jest bardzo bliska osiągnięcia tych 100%. System GORE® Cover funkcjonuje w w wielu państwach na całym świecie, gdzie poddawany był różnym testom, również pod kątem emisji odorów z różnych typów insta­lacji. Pomiary wykazały redukcję emisji związków odorowych do 97%.
Najlepszym potwierdzeniem działa­nia membran Gore, a w tym skuteczno­ści w zatrzymywaniu odorów, są instala­cje referencyjne, których jest ponad 200 na całym świecie, przy czym niektóre z nich usytuowane są w centrum miast (np. w Londynie) lub obok turystycznych szlaków (rejon Niagara w Kanadzie).

Dlaczego warto zdecydować się na kompostowanie osadów ściekowych?

Zagospodarowanie osadów ściekowych stanowi jedno z priorytetowych zagadnień  obecnej gospodarki wodno - ściekowej.  W każdej oczyszczalni ścieków powstają osady ściekowe, a eksploatatorzy w ten, czy inny sposób muszą je przetworzyć. Składowanie osadów ściekowych, czy stosowanie systemów otwartych wywołuje negatywne skutki dla środowiska naturalnego, jak również otoczenia instalacji ze względu na odory i emisje. 

Kompostowanie jest metodą naturalną i co za tym idzie przyjazną dla środowiska. Aby kompost mógł być uznany za produkt nadający się do wykorzystania przyrodniczego musi spełniać wymogi prawne, dotyczące głównie zawartości metali ciężkich oraz ilości mikroorganizmów patogennych. Otrzymany produkt, po uzyskaniu odpowiedniego certyfikatu może zostać sprzedany.

 W wyborze metody kompostowania należy kierować się jej efektywnością oraz względami ekonomicznymi.  Zastosowanie membranowej technologii GORE® Cover zapewnia otrzymanie kompostu o parametrach wymaganych prawem przy ograniczonych nakładach finansowych na inwestycję oraz eksploatację (nie ma potrzeby budowania hali, instalacji biofiltrów ani zraszania złoża). 

Ilość eksploatowanych instalacji oraz czas ich eksploatacji mówią same za siebie i stanowią najlepszy dowód na zasadność wykorzystania technologii GORE ® Cover w procesie kompostowania osadów ściekowych.

 

Instalacje referencyjne

Aktualności

EQUIPO Sp. z o. o.

Zbąszyńska 4
91-342 Łódź
NIP: 7272794609
office@equipo.com.pl
tel. +48 42 235 28 33
fax. +48 42 235 28 24

EQUIPO Sp. z o. o.

Zbąszyńska 4
91-342 Łódź
NIP: 7272794609
office@equipo.com.pl
tel. +48 42 235 28 33
fax. +48 42 235 28 24