Aktualności

Joanna Kołodziej

Paliwa Alternatywne – Waste to Energy

2016-06-05 00:00:00

Paliwa Alternatywne – Waste to Energy – Energia z Odpadów

9 – 10 czerwca 2016, Hotel Atut, Licheń / Konin

 

Jednym z bezpiecznych ekologicznie sposobów zagospodarowania znacznej części odpadów jest ich wykorzystanie jako paliwo w procesach wysokotemperaturowego spalania z odzyskiem energii. Polska nie wykorzystuje potencjału, jaki dla wytwarzania energii ma spalanie śmieci. Prawie trzy czwarte wszystkich odpadów składowane jest na wysypiskach, co plasuje nasz kraj prawie na końcu wśród państw UE.

Prelekcja Ireneusza Suszyny "Doświadczenia z realizacji instalacji do produkcji paliwa RDF z wykorzystaniem urządzeń firmy VECOPLAN na przykładzie instalacji w ZGO Gać"

 

Zapraszamy do uczestnictwa!

Instalacje referencyjne

Aktualności

EQUIPO Sp. z o. o.

Zbąszyńska 4
91-342 Łódź
NIP: 7272794609
office@equipo.com.pl
tel. +48 42 235 28 33
fax. +48 42 235 28 24

EQUIPO Sp. z o. o.

Zbąszyńska 4
91-342 Łódź
NIP: 7272794609
office@equipo.com.pl
tel. +48 42 235 28 33
fax. +48 42 235 28 24