Utylizacja LZO. Regeneracja rozpuszczalników.
Rekuperacyjne dopalacze termiczne

Dopalacze rekuperacyjne pozwalają na utlenienie lotnych związków organicznych wraz z ograniczeniem zużycia gazu, który jest potrzebny do uzyskania temperatury w której następuje reakcja.

Mniejsze zużycie gazu uzyskujemy dzięki wstępnemu podgrzewaniu. Temperatura robocza urządzenia to maksymalnie 750°C a minimalny czas przebywania w komorze spalania wynosi 0,6s. Energia znajdująca się w powietrzu wylotowym zostaje odzyskiwana w wymienniku ciepła. Odzyskaną energię można wykorzystać w:

 • Wytwornicach pary wodnej
 • Ogrzewaniu za pomocą gorącego powietrza
 • Podgrzewaniu oleju
 • Podgrzewaniu wody

Rekuperacyjne dopalacze są zazwyczaj stosowane w przypadku dużej koncentracji rozpuszczalników ale zapewniają jednocześnie całkowitą eliminację zawartych w powietrzu rozpuszczalników.

 

ZALETY

 • Urządzenie nie jest czułe na zmiany stężenia i typ rozpuszczalnika
 • Możliwość odzyskania dodatkowej energii do wykorzystania w procesach produkcji
 • Redukcja kosztów inwestycji
 • Redukcja wielkości i ciężaru

 

WADY

 • Zwiększone zużycie gazu dla stężenia większego niż 6g/Nm3
 • Części składowe ze stali czułe na oddziaływanie termiczne
 • Dla zwiększonego przepływu powinna być więcej niż jedna instalacja w układzie równoległym

Formularz Kontaktowy :

EQUIPO Sp. z o. o.

ul. Karolewska 38/40
90-561 Łódź
NIP: 7272794609
office@equipo.com.pl
tel. +48 42 235 28 33
fax. +48 42 235 28 24
formularz

EQUIPO Balkan D.O.O.

Antifašističke borbe 21, lokal 57
11070 Beograd
Serbia
PIB (tax): 110178830
Srbislav Petkovic
s.petkovic@equipo.com.pl
tel. +38 161 62 88 514
x

Formularz kontaktowy

EQUIPO Sp. z o. o.

ul. Karolewska 38/40
90-561 Łódź
NIP: 7272794609
office@equipo.com.pl
tel. +48 42 235 28 33
fax. +48 42 235 28 24
formularz

EQUIPO Balkan D.O.O.

Antifašističke borbe 21, lokal 57
11070 Beograd
Serbia
PIB (tax): 110178830
Srbislav Petkovic
s.petkovic@equipo.com.pl
tel. +38 161 62 88 514