Utylizacja LZO. Regeneracja rozpuszczalników.
Systemy adsorpcyjne (koncentratory)

W przypadku niskiej koncentracji lotnych związków organicznych systemy adsorpcyjne pozwalają na podniesienie efektywności ich redukcji oraz obniżenie kosztów eksploatacyjnych. Większość systemów adsorpcyjnych projektowana jest w połączeniu z dopalaczami termicznymi umożliwiając ciągłą desorbcję i spalanie LZO. W zależności od wymagań oferujemy:

  • adsorpcyjne rotory zeolitowe
  • adsorbery z węglem aktywnym

Technologia pozwala na 10 - 15-krotną redukcję objętości zanieczyszczonego powietrza, zwiększającym tym samym koncentrację LZO oraz redukując koszty eksploatacyjne.

Koncentrator statyczny

 

Zeolitowy rotor adsorpcyjny (ZAR)

Główną zaletą tego systemu jest znacząca redukcja zużycia energii:

  • zmniejszenie wielkości przepływu powietrza kierowanego do dopalacza (mniejsze zużycie gazu)
  • zwiększenie koncentracji LZO prowadzące do niemal autotermicznej pracy dopalacza (mniejsze zużycie gazu).
  • bardzo mały spadek ciśnienia w porównaniu do innych systemów (mniejsze zużycie energii).
  • zmniejszenie wymiarów całej instalacji (ZAR+RTO) (mniejsze koszty instalacji).

 

 

 

Formularz Kontaktowy :

EQUIPO Sp. z o. o.

ul. Karolewska 38/40
90-561 Łódź
NIP: 7272794609
office@equipo.com.pl
tel. +48 42 235 28 33
fax. +48 42 235 28 24
formularz

EQUIPO Balkan D.O.O.

Antifašističke borbe 21, lokal 57
11070 Beograd
Serbia
PIB (tax): 110178830
Srbislav Petkovic
s.petkovic@equipo.com.pl
tel. +38 161 62 88 514
x

Formularz kontaktowy

EQUIPO Sp. z o. o.

ul. Karolewska 38/40
90-561 Łódź
NIP: 7272794609
office@equipo.com.pl
tel. +48 42 235 28 33
fax. +48 42 235 28 24
formularz

EQUIPO Balkan D.O.O.

Antifašističke borbe 21, lokal 57
11070 Beograd
Serbia
PIB (tax): 110178830
Srbislav Petkovic
s.petkovic@equipo.com.pl
tel. +38 161 62 88 514