Utylizacja LZO. Regeneracja rozpuszczalników.
Używane systemy LZO

http://www.abatement-exchange.com/

http://www.redukcja-lzo-uzywane.com/

W swojej ofercie posiadamy obecnie dopalacze do utylizacji lotnych związków organicznych o wydajnościach:

- 35 000 Nm3/h

- 30 000 Nm3/h

 

 

 

Formularz Kontaktowy :

EQUIPO Sp. z o. o.

ul. Karolewska 38/40
90-561 Łódź
NIP: 7272794609
office@equipo.com.pl
tel. +48 42 235 28 33
fax. +48 42 235 28 24
[form (footer)]

Brak tłumaczenia dla zmiennej: title-dep

Brak tłumaczenia dla zmiennej: data-dep
x

Formularz kontaktowy

EQUIPO Sp. z o. o.

ul. Karolewska 38/40
90-561 Łódź
NIP: 7272794609
office@equipo.com.pl
tel. +48 42 235 28 33
fax. +48 42 235 28 24
[form (footer)]

Brak tłumaczenia dla zmiennej: title-dep

Brak tłumaczenia dla zmiennej: data-dep