Gospodarka odpadami
BIOSUSZENIE
Zastąpienie oleju, gazu, węgla i innych paliw kopalnych paliwami wytwarzanymi z odpadów komunalnych zwanymi paliwami alternatywnymi (RDF), daje niewyobrażalne wręcz możliwości odzysku energii, której wykorzystanie przyczynia się do zapobiegania zanieczyszczaniu środowiska.

Biosuszenie z GORE® Cover to zarówno ekologiczne jak i ekonomiczne profity.

>>   GORE® Cover to system powstały z połączenia wszystkich dotychczasowych rozwiązań technicznych, którego celem jest jak najefektywniejsze odzyskiwanie energii.

>>   W chwili przybycia materiału wsadowego w procesie obróbki wstępnej zostają z niego odseparowane surowce wtórne takie jak szkło, PET czy metale.

>>   Pozostałe odpady komunalne przesiewa się i dzieli na dwie frakcje. Części większe niż 80 mm są przetwarzane przez system GORE® Cover, z krótkim czasem naświetlania, aby osiągnąć <20% wilgotności i wartości opałowej > 20Mj/kg.

>>   Powstały materiał zostanie rozdrobniony na kawałki mniejsze niż 30 mm i w tej postaci będzie bezpośrednio sprzedawany do sektorów energochłonnych, takich jak przemysł cementowy.

GORE® Cover łączy w sobie szereg zalet w jednym produkcie: wyższa przepustowość w połączeniu z efektywnością kosztową w zakresie personelu, zużycia energii i zatwierdzone świadectwa zgodności z normami.

>>   Do suszenia zmieszanych odpadów wykorzystywana jest energia cieplna powstała podczas biologicznego rozkładu odpadów biodegradowalnych

>>   System zapewnia optymalne warunki napowietrzania i nawadniania dzięki czemu wyeliminowany został rozkład beztlenowy

>>   Uzyskany stabilat charakteryzuje się niską wilgotnością i znajduje zastosowanie m.in. jako paliwo alternatywne RDF

 

System wyróżniony odznaczeniem "Medal Nowoczesności" podczas Gali Laur Eksperta.

Formularz Kontaktowy :

Instalacje referencyjne

EQUIPO Sp. z o. o.

Zbąszyńska 4
91-342 Łódź
NIP: 7272794609
office@equipo.com.pl
tel. +48 42 235 28 33
fax. +48 42 235 28 24

EQUIPO Sp. z o. o.

Zbąszyńska 4
91-342 Łódź
NIP: 7272794609
office@equipo.com.pl
tel. +48 42 235 28 33
fax. +48 42 235 28 24