Gospodarka odpadami
Systemy magazynowania RDF

Magazynowanie i rozładunek materiału z prostokątnych silosów o objętości do 1.000 m3. Odprowadzanie materiału w 24-godzinnym trybie ciągłym dla instalacji paleniskowych. Odprowadzanie materiału z głębokich zbiorników. Stacja przyjmowania materiału z ciężarówek.


Ruchome podłogi

Do magazynów o dużej pojemności i wielkości odprowadzania do 100 m3/h. Stałe podawanie materiału do paleniska.

Ruchoma podłoga wykorzystywana w magazynowaniu paliw RDF


Przenośniki załadowczo - wyładunkowe


W wersji podnoszonej, opuszczanej i przesuwnej o wydajności do 300 m3/h. Do napełniania silosów i załadowywania ciężarówek lub podawania materiału do paleniska w pełni zautomatyzowanym trybie.

Przenośniki do załadowywania i wyładowywania z ciężarówek materiału do paleniska

Wygarniacze zgrzebłowo - łańcuchowe


Odprowadzanie materiału z silosu za pomocą łańcuchów transportowych, załadunek ciężarówek oraz podawanie materiału do palenisk.

Wygarniacze odprowadzające materiał z silosu

Wygarniacze ślimakowe

Do odprowadzania wiórów i mączki drzewnej ze zbiorników głębokich.

wygarniacz ślimakowy do odprowadzania wiórów z głębokich zbiorników

Galeria zdjęć

Formularz Kontaktowy :

Instalacje referencyjne

EQUIPO Sp. z o. o.

ul. Karolewska 38/40
90-561 Łódź
NIP: 7272794609
office@equipo.com.pl
tel. +48 42 235 28 33
fax. +48 42 235 28 24
formularz

EQUIPO Balkan D.O.O.

Antifašističke borbe 21, lokal 57
11070 Beograd
Serbia
PIB (tax): 110178830
Srbislav Petkovic
s.petkovic@equipo.com.pl
tel. +38 161 62 88 514
x

Formularz kontaktowy

EQUIPO Sp. z o. o.

ul. Karolewska 38/40
90-561 Łódź
NIP: 7272794609
office@equipo.com.pl
tel. +48 42 235 28 33
fax. +48 42 235 28 24
formularz

EQUIPO Balkan D.O.O.

Antifašističke borbe 21, lokal 57
11070 Beograd
Serbia
PIB (tax): 110178830
Srbislav Petkovic
s.petkovic@equipo.com.pl
tel. +38 161 62 88 514