Gospodarka odpadami
Adsorpcja rozpuszczalników węglem aktywnym

Regeneracja rozpuszczalników za pomocą azotu

Proces ten stosuje się w obecności rozpuszczalnych w wodzie rozpuszczalników np. octan etylu, alkohol, MEK.

Zastosowanie przede wszystkim w:

  • produkcji opakowań elastycznych
  • przemyśle petrochemicznym
  • przemyśle farmaceutycznym

 

Regeneracja rozpuszczalników parą wodną

Proces stosowanych do odzysku związków słabo rozpuszczalnych w wodzie np. toluen, heksan.

Stosowany w gałęziach przemysłu:

  • druk rotograwiurowy
  • produkcja taśm klejących
  • produkcja gumy
  • przy instalacjach do wytłaczania, powlekania

Formularz Kontaktowy :

Instalacje referencyjne

EQUIPO Sp. z o. o.

ul. Karolewska 38/40
90-561 Łódź
NIP: 7272794609
office@equipo.com.pl
tel. +48 42 235 28 33
fax. +48 42 235 28 24
formularz

EQUIPO Balkan D.O.O.

Antifašističke borbe 21, lokal 57
11070 Beograd
Serbia
PIB (tax): 110178830
Srbislav Petkovic
s.petkovic@equipo.com.pl
tel. +38 161 62 88 514
x

Formularz kontaktowy

EQUIPO Sp. z o. o.

ul. Karolewska 38/40
90-561 Łódź
NIP: 7272794609
office@equipo.com.pl
tel. +48 42 235 28 33
fax. +48 42 235 28 24
formularz

EQUIPO Balkan D.O.O.

Antifašističke borbe 21, lokal 57
11070 Beograd
Serbia
PIB (tax): 110178830
Srbislav Petkovic
s.petkovic@equipo.com.pl
tel. +38 161 62 88 514