Gospodarka odpadami
Systemy adsorpcyjne (koncentratory)

W przypadku niskiej koncentracji lotnych związków organicznych systemy adsorpcyjne pozwalają na podniesienie efektywności ich redukcji oraz obniżenie kosztów eksploatacyjnych. Większość systemów adsorpcyjnych projektowana jest w połączeniu z dopalaczami termicznymi umożliwiając ciągłą desorbcję i spalanie LZO. W zależności od wymagań oferujemy:

  • adsorpcyjne rotory zeolitowe
  • adsorbery z węglem aktywnym

Technologia pozwala na 10 - 15-krotną redukcję objętości zanieczyszczonego powietrza, zwiększającym tym samym koncentrację LZO oraz redukując koszty eksploatacyjne.

Koncentrator statyczny

 

Zeolitowy rotor adsorpcyjny (ZAR)

Główną zaletą tego systemu jest znacząca redukcja zużycia energii:

  • zmniejszenie wielkości przepływu powietrza kierowanego do dopalacza (mniejsze zużycie gazu)
  • zwiększenie koncentracji LZO prowadzące do niemal autotermicznej pracy dopalacza (mniejsze zużycie gazu).
  • bardzo mały spadek ciśnienia w porównaniu do innych systemów (mniejsze zużycie energii).
  • zmniejszenie wymiarów całej instalacji (ZAR+RTO) (mniejsze koszty instalacji).

 

 

 

Formularz Kontaktowy :

Instalacje referencyjne

EQUIPO Sp. z o. o.

Zbąszyńska 4
91-342 Łódź
NIP: 7272794609
office@equipo.com.pl
tel. +48 42 235 28 33
fax. +48 42 235 28 24

EQUIPO Sp. z o. o.

Zbąszyńska 4
91-342 Łódź
NIP: 7272794609
office@equipo.com.pl
tel. +48 42 235 28 33
fax. +48 42 235 28 24