Gospodarka odpadami
Rozdrabniacz VAZ 1800

Rozdrabniacz jednowałowy VAZ 1800 jest najpotężniejszą maszyną z serii średniej.

Różne rotory pod względem budowy i geometrii sprawiają, że maszyna VAZ 1800 jest zdolna do rozdrabniania wielu typów odpadów: drewna, papieru, tworzyw sztucznych, folii, odpadów przemysłowych, opakowań i wielu innych.

Opcjonalnie maszyna może być wyposażona w pneumatyczny system ochrony przeciwnoży, który przeciwdziała szkodom spowodowanym przez niepożądane materiały (metale, frakcja mineralna), a także ułatwia usuwanie tego typu materiału.

W celu zwiększenia wydajności urządzenia podczas rozdrabniania nieporęcznych i lekkich materiałów, maszyna może być opcjonalnie wyposażona w bridge-breaker.

Oprócz standardowego napędu realizowanego przez silnik asynchroniczny dostępny jest również opatentowany silnik elektryczny HiTorc pozwalający na płynną regulację prędkości obrotowej wirnika oraz na zmniejszenie zużycia energii nawet do 60% w porównaniu do standardowego napędu. Zakres dostępnych mocy silnika wynosi od 90 do 132 kW przy wykorzystaniu standardowego napędu i od 110 do 134 kW przy użyciu silnika HiTorc.

Wydajność maszyny jest uzależniona od powyższych parametrów, a także rodzaju materiału wsadowego oraz wielkości oczek zastosowanego sita i wynosi od 1000 do 6000 kg/h.

Formularz Kontaktowy :

Instalacje referencyjne

EQUIPO Sp. z o. o.

ul. Karolewska 38/40
90-561 Łódź
NIP: 7272794609
office@equipo.com.pl
tel. +48 42 235 28 33
fax. +48 42 235 28 24
[form (footer)]

Brak tłumaczenia dla zmiennej: title-dep

Brak tłumaczenia dla zmiennej: data-dep
x

Formularz kontaktowy

EQUIPO Sp. z o. o.

ul. Karolewska 38/40
90-561 Łódź
NIP: 7272794609
office@equipo.com.pl
tel. +48 42 235 28 33
fax. +48 42 235 28 24
[form (footer)]

Brak tłumaczenia dla zmiennej: title-dep

Brak tłumaczenia dla zmiennej: data-dep