Utylizacja LZO. Regeneracja rozpuszczalników.
Adsorpcja rozpuszczalników węglem aktywnym

Regeneracja rozpuszczalników za pomocą azotu

Proces ten stosuje się w obecności rozpuszczalnych w wodzie rozpuszczalników np. octan etylu, alkohol, MEK.

Zastosowanie przede wszystkim w:

  • produkcji opakowań elastycznych
  • przemyśle petrochemicznym
  • przemyśle farmaceutycznym

 

Regeneracja rozpuszczalników parą wodną

Proces stosowanych do odzysku związków słabo rozpuszczalnych w wodzie np. toluen, heksan.

Stosowany w gałęziach przemysłu:

  • druk rotograwiurowy
  • produkcja taśm klejących
  • produkcja gumy
  • przy instalacjach do wytłaczania, powlekania

Formularz Kontaktowy :

EQUIPO Sp. z o. o.

Zbąszyńska 4
91-342 Łódź
NIP: 7272794609
office@equipo.com.pl
tel. +48 42 235 28 33
fax. +48 42 235 28 24

EQUIPO Sp. z o. o.

Zbąszyńska 4
91-342 Łódź
NIP: 7272794609
office@equipo.com.pl
tel. +48 42 235 28 33
fax. +48 42 235 28 24