Utylizacja LZO. Regeneracja rozpuszczalników.
Adsorpcja rozpuszczalników przy pomocy wody

W tym procesie wykorzystuje się wodę w temperaturze wrzenia w celu odzysku związków całkowicie rozpuszczalnych w wodzie (np. DMF).

Główne zastosowanie w produkcji:

  • skóry syntetycznej
  • tekstyliów i materiałów elastycznych
  • produktów na bazie poliuretanu

Formularz Kontaktowy :

EQUIPO Sp. z o. o.

ul. Karolewska 38/40
90-561 Łódź
NIP: 7272794609
office@equipo.com.pl
tel. +48 42 235 28 33
fax. +48 42 235 28 24
[form (footer)]

Brak tłumaczenia dla zmiennej: title-dep

Brak tłumaczenia dla zmiennej: data-dep
x

Formularz kontaktowy

EQUIPO Sp. z o. o.

ul. Karolewska 38/40
90-561 Łódź
NIP: 7272794609
office@equipo.com.pl
tel. +48 42 235 28 33
fax. +48 42 235 28 24
[form (footer)]

Brak tłumaczenia dla zmiennej: title-dep

Brak tłumaczenia dla zmiennej: data-dep