Instalacje Referencyjne
Kompostownia odpadów
Chełmno
2015-05-21 13:11

Modernizacja zakładu w Chełmnie

Modernizacja zakładu i zmiany technologiczne wynikające z konieczności dostosowania Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w m. Osnowo, gm. Chełmno do wymogów jakie winna spełniać regionalna instalacja do mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych poprzez budowę kompostowni odpadów.

Inne instalacje

EQUIPO Sp. z o. o.

Zbąszyńska 4
91-342 Łódź
NIP: 7272794609
office@equipo.com.pl
tel. +48 42 235 28 33
fax. +48 42 235 28 24

EQUIPO Sp. z o. o.

Zbąszyńska 4
91-342 Łódź
NIP: 7272794609
office@equipo.com.pl
tel. +48 42 235 28 33
fax. +48 42 235 28 24