Instalacje Referencyjne
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. w Olsztynie
Olsztyn
2015-06-30 22:00

Rozszerzenie linii technologicznej ZUOK w Olsztynie

Rozszerzenie linii technologicznej ZUOK w Olsztynie – dostawy i montaż urządzeń dodatkowych. Dostawa rozdrabniacza końcowego firmy Vecoplan typ VEZ 2500 T o mocy nominalnej 247 kW.

Inne instalacje

EQUIPO Sp. z o. o.

Zbąszyńska 4
91-342 Łódź
NIP: 7272794609
office@equipo.com.pl
tel. +48 42 235 28 33
fax. +48 42 235 28 24

EQUIPO Sp. z o. o.

Zbąszyńska 4
91-342 Łódź
NIP: 7272794609
office@equipo.com.pl
tel. +48 42 235 28 33
fax. +48 42 235 28 24