Poligrafia, produkcja folii, tworzyw sztucznych i opakowań. Elektrostatyka i uziemianie.
System kontroli registra z MultiCam®
Do druku akcydensowego i gazetowego

System kontroli registra z MultiCam® jest systemem kontroli w układzie zamkniętym zaprojektowanym do współpracy z innymi rozwiązaniami QuadTech na platformie ICON, w tym Systemem kontroli koloru, Systemem kontroli wstęgi i Systemem raportowania Data Central.

Cechy
 • Szybki narząd, minimalizacja błędów i redukcja makulatury. Ustawienie wstępne funkcji kamer, w tym pozycji paserów może być realizowane bezpośrednio z panelu kontrolnego maszyny lub przy wykorzystaniu biblioteki ustawień platformy ICON
 • Oprogramowanie do kontroli „fan-out“ automatycznie utrzymuje system w registrze poprzecznym przez druk całego nakładu
 • Opcja „Anti-embossing“ kompensuje wiele problemów związanych z maszyną i papierem, co pozwala operatorowi na zachowanie normalnego cyklu mycia obciągów
 • Rozwiązanie „Cocking control“ automatycznie ustawia silniki do regulacji registra po obwodzie przy zmianach ustawienia płyty
 • Możliwość wyboru wielu opcjonalnych udoskonaleń, w tym prowadzenie farby dla poprawy registra wzdłużnego (druk – cięcie) i bezpośrednie sterowanie drukiem

Zalety
 • Sterowanie wszystkimi systemami kontrolnymi QuadTech z jednego pulpitu i racjonalizacja obsługi przy wykorzystaniu platformy ICON
 • Znacząca racjonalizacja narządu przez bezpośredni dostęp do wcześniej ustawionych parametrów dla wszystkich zapisanych prac
 • Ilościowe przedstawienie Klientom osiąganej wysokiej jakości i monitorowanie zwiększenia osiągów maszyny przy wykorzystaniu modułu raportowania - Data Central’s Performance Reporting ModuleTM. Dzięki dostępności odpowiednich i wymownych danych „na kliknięcie” minimalizowane są koszty związane z reklamacjami i powtórzeniami a podnoszona jest produktywność i wydajność
 • Istnieje możliwość wyboru funkcji potrzebnych tylko danego dnia, bez ograniczeń możliwości wykorzystania innych funkcji w przyszłości
 • System akceptuje i automatyzuje wiele zastosowań specjalnych, w tym druk bezpośredni
 • W celu dalszej automatyzacji i racjonalizacji procesów druku System kontroli registra można uzupełnić o System kontroli wstęgi z MultiCam® do kontroli wstęgi i odcięcia
 • Przy dużym bogactwie dostępnych funkcji szkolenie operatorów jest bardzo proste, dzięki czemu możliwe jest szybkie wykorzystanie wszystkich zalet systemu

MultiCam
 • MultiCam umożliwia pasowanie kolorów wzdłuż i w poprzek w kompaktowym systemie
 • MultiCam rozpoznaje znaczniki kontrolne o wielkości nawet 0,36mm, zarówno RGS, AutotronTM jak i innych producentów przy prędkości do 17,8 m/s
 • MultiCam wyszukuje pasery z 30 cyklami na sekundę, co umożliwia szybsze rozpoznawanie paserów podczas narządu i przy problemach z naprężeniem wstęgi
 • MultiCam jest kompatybilna z technologią zmotoryzowanego napędu kamery, co pozwala na dalszą optymalizację ustawień systemu
 • Możliwość minimalizacji operacji czyszczenia głowicy dzięki wykorzystaniu Systemu MultiCam-OptiGuard, który wykorzystuje sprężone powietrze do czyszczenia obiektywu kamery

Galeria zdjęć

Formularz Kontaktowy :

EQUIPO Sp. z o. o.

Zbąszyńska 4
91-342 Łódź
NIP: 7272794609
office@equipo.com.pl
tel. +48 42 235 28 33
fax. +48 42 235 28 24

EQUIPO Sp. z o. o.

Zbąszyńska 4
91-342 Łódź
NIP: 7272794609
office@equipo.com.pl
tel. +48 42 235 28 33
fax. +48 42 235 28 24