Poligrafia, produkcja folii, tworzyw sztucznych i opakowań. Elektrostatyka i uziemianie.
System kontroli z Vector®
Do druku akcydensowego i gazetowego

System kontroli registra z Vector jest systemem automatycznym pracującym w układzie zamkniętym specjalnie skonstruowanym do zastosowania w drukarniach akcydensowych i gazetowych.

Cechy
  • Szybkość obliczeniowa kamery Vector® jest prawdopodobnie najszybsza w branży
  • Wykorzystując kamerę z matrycą CCD system skanuje cały obwód cylindra przy ok. pięciu obrotach przy prędkości narządzania
  • Wykonując do 30 ujęć na sekundę przy prędkości wstęgi do 17,8m/s kamera umożliwia szybkie ustalenie położenia paserów i utrzymanie pasowania przez druk całego nakładu, także przy zmianach naprężenia wstęgi, zmianach prędkości i przy zmianie roli
  • Szybkość systemu jest szczególnie ważna dla utrzymania stałej obserwacji paserów i kontroli odchyłek pasowania przy zmianie roli lub myciu obciągów
  • Szybkość systemu skutkuje pierwszorzędną kontrolą pasowania co jest szczególnie ważne przy coraz większych prędkościach druku, rosnących wymaganiach jakościowych i malejących nakładach
  • Kamera może być zamontowana na luźnym wałku lub nad nie podpartą wstęgą po ostatnim zespole drukującym dla optymalnej kontroli prędkości

Zalety
  • Dzięki wyższej prędkości kamery Vector® system może szybciej odnaleźć pasery skracając czas narządu bez konieczności wcześniejszego określania pozycji paserów po obwodzie
  • System monitoruje i koryguje pasowanie obniżając ilość makulatury i podnosząc wydajność
  • System kontroli registra z Vector® pracuje na platformie ICONTM, co umożliwia obsługę wszystkich systemów kontroli ze wspólnego panelu kontrolnego a to z kolei skraca czas programowania i umożliwia szybkie wprowadzenie wstępne wielu ustawień
  • Funkcje kamery mogą być ustawione na podstawie danych ze sterowania maszyny lub z biblioteki platformy ICON – obejmuje to informacje o pozycji paserów na bazie pozycji

Galeria zdjęć

Formularz Kontaktowy :

EQUIPO Sp. z o. o.

Zbąszyńska 4
91-342 Łódź
NIP: 7272794609
office@equipo.com.pl
tel. +48 42 235 28 33
fax. +48 42 235 28 24

EQUIPO Sp. z o. o.

Zbąszyńska 4
91-342 Łódź
NIP: 7272794609
office@equipo.com.pl
tel. +48 42 235 28 33
fax. +48 42 235 28 24