Poligrafia, produkcja folii, tworzyw sztucznych i opakowań. Elektrostatyka i uziemianie.
System kontroli uziemienia TERRA-CONTROL TUE30

System kontroli uziemienia Terra-Control TUE30 stosowany jest przy przeładunku substancji grożących zapłonem. Zapewnia efektywne odprowadzenie powstających ładunków elektrostatycznych.

System kontroli uziemienia TUE30 monitoruje podłączenie do uziemienia i kontakt zacisków uziemiających. Funkcja kontroluje styk bezpotencjałowy, który może sterować sygnałem akustycznym lub dźwiękowym, mechanizmem blokującym, pompami, zaworami itp.
Dostępny jest w dwóch wersjach:
 

  • TERRACOMPACT II TCO030 – standardowa obudowa do montażu na znormalizowanej szynie (DIN 46277) w szafie sterowniczej lub sterowni.
  • TERRABOX TCB030 – w obudowie do montażu na ścianie bezpośrednio w strefie zagrożonej wybuchem.

Formularz Kontaktowy :

EQUIPO Sp. z o. o.

Zbąszyńska 4
91-342 Łódź
NIP: 7272794609
office@equipo.com.pl
tel. +48 42 235 28 33
fax. +48 42 235 28 24

EQUIPO Sp. z o. o.

Zbąszyńska 4
91-342 Łódź
NIP: 7272794609
office@equipo.com.pl
tel. +48 42 235 28 33
fax. +48 42 235 28 24