Poligrafia, produkcja folii, tworzyw sztucznych i opakowań. Elektrostatyka i uziemianie.
ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW UZIEMIAJĄCYCH

Podczas przetwarzania materiałów o właściwościach izolacyjnych, takich jak: papier, tekstylia, szkło, substancje chemiczne czy syntetyczne, praktycznie nieuniknione jest powstawanie ładunków elektrostatycznych.

Dlatego też w przetwórstwie tworzyw sztucznych niezbędne jest posiadanie szczegółowej wiedzy dotyczącej zjawisk elektrostatycznych. Powstawanie ładunków jest związane nie tylko z samym materiałem, ale także z energią kinetyczną wykorzystywaną do wprawienia go w ruch.

W dzisiejszych uwarunkowaniach produkcyjnych, z wysokim naciskiem na zwiększanie wydajności przy równoczesnym obniżaniu kosztów, konieczne jest przetwarzanie materiałów przy coraz wyższych prędkościach. Konsekwencją jest zwiększenie problemów i zagrożeń wywołanych spotęgowaniem ładunków elektrostatycznych. W związku z powstającymi problemami podczas produkcji, a przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa ładunki te muszą zostać zneutralizowane. Należy jednak pamiętać, że tego typu zjawiska fizyczne mogą stanowić również kreatywny, innowacyjny i twórczy potencjał, jeśli tylko umiejętnie i celowo wykorzystamy reguły nimi rządzące.

 

UZIEMIENIE CYSTERN

Na cysternach mogą gromadzić się ogromne ilościładunków elektrostatycznych w wyniku transportowania dużych ilości płynów i materiałów sypkich. Uziemienie cysterny powinno być pierwszą czynnością przeprowadzoną w operacji załadunku lub rozładunku. Brak prawidłowego uziemienia cysterny może doprowadzić do niekontrolowanego wyładowania elektrostatycznegow potencjalnie wybuchowej atmosferze.

UZIEMIANIE IZOLOWANYCH ELEMENTÓW URZĄDZEŃ PROCESOWYCH

Rury, zawory, dmuchawy, zasobniki i inne komponenty wykorzystywane w procesach przetwarzania materiałów sypkich mogą zostać odizolowaneod siebie wskutek wibracji, poprzez właściwości izolacyjne różnych elementów jak np. uszczelki albo w wyniku zużycia w trakcie eksploatacji. Aby wyeliminować ryzyko zapłonu w strefie zagrożonej wybuchem należy monitorować uziemienie wszystkich potencjalnie izolowanych elementów instalacji.

UZIEMIANIE PRZENOŚNYCH ZBIORNIKÓW, PUSZEK  I BECZEK

Przy ręcznym napełnianiu przenośnych zbiorników i beczek może dojść do iskrowego wyładowania elektrostatycznego między zbiornikami lub personelem jeśli nie są one odpowiednio uziemione. Aby operacja ta była bezpieczna należy stosować specjalne zaciski uziemiające podłączone do sprawdzonego punktu uziemiania.

UZIEMIANIE BIG-BAGÓW

Transport, załadunek i rozładunek materiałów sypkich generuje wysoki poziom naładowań elektrostatycznych na kontenerach elastycznych Big-Bag. Istotne jest, że worki Big-Bag typu C wykorzystywane w potencjalnie zapalnych lub wybuchowych atmosferach zdolne są do rozpraszania ładunków elektrostatycznych eliminując tym samym zagrożenie powstania wysokoenergetycznych wyładowań elektrostatycznych.

UZIEMIANIE PODCZAS PROCESÓW MIKSOWANIA I MIESZANIA

Miksowanie oraz mieszanie dwufazowych substancji generuje niebezpieczny poziom ładunków elektrostatycznych na zbiornikach i materiałach poddawanych procesowi. Zbiorniki wykorzystywane w potencjalnie łatwopalnych i wybuchowych atmosferach powinny być w pełni uziemione aby uniemożliwić gromadzenie się na nich ładunków elektrostatycznych. Przy dużych wolumenach zaleca się stosowanie urządzeń uziemiających z blokadą urządzeń mieszających lub wyzwoleniem sygnalizatorów alarmowych.

UZIEMIANIE POJEMNIKÓW IBC I KONTENERÓW

Napełnianie dużych kontenerów oraz pojemników IBC łatwopalnymi cieczami stanowi potencjał do powstania poważnego zagrożenia pożarowego w sytuacji, gdy zbiornik nie jest poprawnie uziemiony. Dla zwiększenia bezpieczeństwa należy stosować urządzenia uziemiające z możliwością blokady procesu napełniania co eliminuje niebezpieczeństwo szybkiej akumulacji ładunków elektrostatycznych na pojemnikach IBC w przypadku utraty kontaktu z uziemieniem.

 

Galeria zdjęć

Formularz Kontaktowy :

EQUIPO Sp. z o. o.

Zbąszyńska 4
91-342 Łódź
NIP: 7272794609
office@equipo.com.pl
tel. +48 42 235 28 33
fax. +48 42 235 28 24

EQUIPO Sp. z o. o.

Zbąszyńska 4
91-342 Łódź
NIP: 7272794609
office@equipo.com.pl
tel. +48 42 235 28 33
fax. +48 42 235 28 24