Zagospodarowanie osadów ściekowych

Systemy kompostowania osadów ściekowych

Zagospodarowanie osadów ściekowych

stanowi jedno z priorytetowych zagadnień  gospodarki ściekowej.  Jednym ze sposobów zagospodarowania osadów jest kompostowanie – metoda naturalna i przyjazna dla środowiska.
Aby kompost został uznany za produkt, który może być  wykorzystany przyrodniczo musi spełniać wymogi prawne, dotyczące głównie zawartości metali ciężkich oraz ilości mikroorganizmów patogennych. W wyborze metody kompostowania należy kierować się jej efektywnością oraz względami ekonomicznymi.

więcej

Zastosowanie membranowej technologii GORE® Cover zapewnia otrzymanie kompostu o parametrach wymaganych prawem przy ograniczonych nakładach finansowych na budowę oraz eksploatację (nie ma potrzeby budowania hali, instalacji biofiltrów ani zraszania złoża).  Co więcej, otrzymany produkt, po uzyskaniu odpowiedniego certyfikatu może zostać sprzedany.


Bardzo istotną zaletą przeprowadzania procesu kompostowania pod półprzepuszczalną membraną  jest także zatrzymywanie odorów na poziomie >97%.

System wyróżniony odznaczeniem "Medal Nowoczesności" podczas Gali Laur Eksperta.

zwiń

GORE® Cover

alt

System kompleksowy
Wyposażony w analizator tlenu, system napowietrzający i wentylujący oraz urządzenie monitorujące temperaturę. W ten sposób zostają stworzone idealne warunki kompostowania w hałdzie, natomiast dzięki swym właściwością membrana skutecznie zatrzymuje zapachy i emisję innych związków, takich jak kurz czy LZO. Skutkuje to wyższą wydajność na mniejszej powierzchni obszaru kompostowania - z małym zużyciem energii i przy minimalnym zaangażowaniu ludzi. Biologiczne mycie i filtracja nie jest konieczne.

 

 

Technika membranowa

Technologia składa się ze sterowanego komputerem systemu napowietrzania, a istotą instalacji jest półprzepuszczalna membrana GORE® Cover, którą przykrywa się usypane pryzmy. Taki system przekształca tradycyjny, pryzmowy system kompostowania, w zamknięty system biostabilizacji.

więcej
Zaufali nam

Instalacje referencyjne

EQUIPO Sp. z o. o.

Zbąszyńska 4
91-342 Łódź
NIP: 7272794609
office@equipo.com.pl
tel. +48 42 235 28 33
fax. +48 42 235 28 24

EQUIPO Sp. z o. o.

Zbąszyńska 4
91-342 Łódź
NIP: 7272794609
office@equipo.com.pl
tel. +48 42 235 28 33
fax. +48 42 235 28 24