Zagospodarowanie osadów ściekowych
BIOSTABILIZACJA

Biologiczna stabilizacja frakcji podsitowej w środowisku tlenowym


>>   Membrana chroni materiał przed wpływem warunków atmosferycznych dlatego zachowane są optymalne warunki do stabilizacji odpadów: temperatura, wilgotność, napowietrzenie

>>   W chwili przybycia materiału wsadowego w procesie obróbki wstępnej zostają z niego odseparowane surowce wtórne takie jak szkło, PET czy metale. Pozostałe odpady komunalne przesiewa się i dzieli na dwie frakcje. Frakcje mniejsze niż 80 mm mogą zawierać dużo biomasy i wody. Muszą one być stabilizowane według unijnej dyrektywy Rady 99/31/WE oraz przepisów indywidualnych w poszczególnych krajach (np.: AT4, IR1000, ...).

>>   Po zakończeniu procesu stabilizacji materiał jest ponownie przesiewany. Surowiec o wielkości mniejszej niż 30 mm jest sprzedawany, jako produkt kompostowy lub służy do wyrównywania powierzchni na wysypisku.

 

System wyróżniony odznaczeniem "Medal Nowoczesności" podczas Gali Laur Eksperta.

Formularz Kontaktowy :

Instalacje referencyjne

EQUIPO Sp. z o. o.

Zbąszyńska 4
91-342 Łódź
NIP: 7272794609
office@equipo.com.pl
tel. +48 42 235 28 33
fax. +48 42 235 28 24

EQUIPO Sp. z o. o.

Zbąszyńska 4
91-342 Łódź
NIP: 7272794609
office@equipo.com.pl
tel. +48 42 235 28 33
fax. +48 42 235 28 24